Прозорість та інформаційна відкритість школи - ліцею

    Кадровий склад школи

    Свідоцтво про атестацію

   Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

• Статут закладу

• Структура та органи управління школою

• Кадровий склад школи

• Освітні програми, що реалізуються в школі

• Територія обслуговування

• Фактична кількість учнів

• Мова освітнього процесу

• Наявність вакантних посад

• Матеріально-технічне забезпечення школи

• Результати моніторингу якості освіти

• Річний звіт про діяльність школи

• Правила прийому до школи

• Інклюзивне навчання

• Ліцензія на організацію харчування

• Положення про академічну доброчесність

• Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

• Інформація щодо оприлюднення публічних коштів

•  Звіт директора 2022