Протокол

ПРОТОКОЛ №1
установчих зборів Томашпільського освітнього округу
09 листопада 2013 року НВК ,,Томашпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія
На установчі збори запрошені:
- Олійник А. Д. – голова районної ради
- Ярош І.І. – заступник голови РДА
-Коритчук Д.І. – начальник відділу освіти
-Антонишин П.В. – директор НВК ,, Томашпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів- гімназія»;
-Горобець І.В.- директор Великорусавської ЗОШ І-ІІІ ст.;
-Скрипник С.Г. - директор Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ;
-Слободянюк О.М.- директор Раківської ЗОШ І-ІІ ступенів;
-Лесько В.М. - директор Кислицької ЗОШ І-ІІ ступенів ;
-Крижанівська Т.Л.- директор Олександрівської ЗОШ І-ІІ ступенів;
-Олійник М.А. – директор Будинку дитячої творчості;
-Жовтана О.М. - директор Дитячо-юнацької спортивної школи;
- Годна О.І.- завідуюча ДНЗ «Сонечко» смт Томашполя;
- Ставнійчук О.В. - завідуюча ДНЗ «Сонечко» с. Ракова;
- Накорик Н.О. - завідуюча ДНЗ «Пролісок» с. Велика Русава;
-Довгань Т.В. - завідуюча ДНЗ «Теремок» с. Липівка;
- Чуба Т.В. - завідуюча ДНЗ «Пролісок» с. Кислицьке;
-Гаврилюк Я.М.- завідуючий ДНЗ «Росинка» с. Олександрівка;
- Паламарчук О.О. - завдуюча ДНЗ «Дзвіночок» с. Пеньківка;
-Сікал О.В. - начальник відділу культури і туризму Томашпільської райдержадміністрації ( за згодою) ;
-Семенюк С.О. – головний лікар РМЦ ПМСД ( за згодою);
-Служивий О.П. – головний лікар ЦРЛ ( за згодою);
-Ковальчук М.І. – директор Комаргородського аграрного ліцею
- Петровська Т.М. – кореспондент газети ,,Томашпільський вісник₺
Всього -24
Присутніх – 21
Відсутні - 3 : Служивий О.П. – прийом делегації з Голландії, Коритчук Д.І., Ярош І.І.

Президія установчих зборів
Антонишин П.В. – голова зборів
Олійник М.А. – секретар зборів
Олійник А.Д.
Порядок денний установчих зборів
Томашпільського освітнього округу
1. Про рішення 20 сесії 6 скликання Томашпільської районної ради від 21 березня 2013 року ,,Про затвердження Плану формування освітніх округів та модернізації загальноосвітніх навчальних закладів Томашпільського району на період до 2018 року»
Олійник А.Д. – голова районної ради
2. Про прийняття Положення про Томашпільський освітній округ₺.
Антонишин П.В. – директор НВК ,,Томашпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія₺.
3. Заключення Договору про створення навчально -виховного
об₺єднання Томашпільський освітній округ.
Учасники установчих зборів.
4. Вибори голови ради Томашпільського освітнього округу
5. Вибори заступника голови ради Томашпільського освітнього округу.
6. Вибори секретаря ради Томашпільського освітнього округу.
Регламент
1. Перше питання до 5 хв.
2. Друге питання до15 хвилин.
3. Третє питання – по факту підписання договору
5-6-7 По необхідності.


1.Слухали : Про рішення 20 сесії 6 скликання Томашпільської районної ради від 21 березня 2013 року ,,Про затвердження Плану формування освітніх округів та модернізації загальноосвітніх навчальних закладів Томашпільського району на період до 2018 року»
Олійник А.Д. – голова районної ради
Вирішили: інформацію Олійника А.Д. взяти до відома і керівництва при проведенні установчих зборів.
2.Слухали: Про прийняття Положення про Томашпільський освітній округ.
Антонишин П.В. – директор НВК ,,Томашпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія.
Виступили:
Олійник А.Д. , голова районної ради.
Вказати в Положенні , що номер рішення сесії районної ради про освітні округи – № 315. Доповнити розділ 4 пункт 4.3 наступним ,,- організація і координація міжнародної співпраці в галузі дошкільної, шкільної та позашкільної освіти.₺
Олійник М.А., директор БДТ
Внести редакційні правки в нумерацію розділу 5.
Вирішили:
1.Положення про Томашпільський освітній округ прийняти із змінами і доповненнями.
2. Положення про Томашпільський освітній округ голові ради освітнього округу передати до 12 листопада 2013 року на затвердження начальником відділу освіти Томашпільської райдержадміністрації.
3. Слухали: Заключення Договору про створення навчально-виховного
об₺єднання Томашпільський освітній округ.
Учасники установчих зборів.
Вирішили:
1.Договір про створення навчально–виховного об’єднання Томашпільський освітній округ затвердити .
2. Взяти до уваги,що екземпляри договору всіх учасників установчих зборів мають однакову юридичну силу.
3. Зразок договору про створення навчально–виховного об’єднання Томашпільський
освітній округ передати у відділ освіти Томашпільської райдержадміністрації.
4.Слухали: Вибори голови ради Томашпільського освітнього округу.
Виступили: Горобець І.В., директор Великорусавської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Вніс кандидатуру Антонишин П. В., директора НВК ,,Томашпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія.
Збори підвели риску під висуненням кандидатур.
Вирішили: Обрати головою ради Томашпільського освітнього округу
Антонишина П. В., директора НВК ,,Томашпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія.
Голосували : ,,ЗА - 21.
,,ПРОТИ - 0
,,УТРИМАЛИСЬ- 0
5.Слухали: Вибори заступника голови ради Томашпільського освітнього округу.
Виступили: Антонишин П. В., директор НВК ,,Томашпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія вніс пропозицію обрати заступником голови ради Томашпільського освітнього округу представника від дошкільних навчальних закладів.
Накорик Н.О., завідуюча ДНЗ с. Велика Русава запропонувала кандидатуру Годної Олени Іванівни, завідуючої ДНЗ ,,Сонечко смт Томашполя.
Збори підвели риску під висуванням кандидатур.
Вирішили: Обрати заступником голови ради Томашпільського освітнього округу Годну Олену Іванівну, завідуючу ДНЗ ,,Сонечко смт Томашполя.
Голосували : ,,ЗА - 21.
,,ПРОТИ - 0
,,УТРИМАЛИСЬ- 0
6.Слухали: Вибори секретаря ради Томашпільського освітнього округу.
Виступили: Слободянюк О.М., директор Раківської ЗОШ І-ІІ ступенів.
Запропонував обрати секретарем ради Томашпільського освітнього округу
Олійник Мирославу Андріївну, директора БДТ.
Збори підвели риску під висуванням кандидатур.
Вирішили: обрати секретарем ради Томашпільського освітнього округу
Олійник Мирославу Андріївну, директора БДТ.
Голосували : ,,ЗА - 21.
,,ПРОТИ - 0
,,УТРИМАЛИСЬ- 0
Порядок денний вичерпаний. Установчі збори оголошено закритими.
Голова зборів П.Антонишин
Секретар зборів М.Олійник