Нормативно-правові документи НУШ 2022-2023 н.р.

Нормативно-правова база  НУШ школи І ступеня 2022- 2023 н.р.

- Закон України «Про освіту» ;

- Закон України  «Про загальну середню освіту» ;
- Концепція Нової української школи , яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12. 2016 р. № 988-р « Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа » на період до 2029 року »;
 - розпорядження Кабінету Міністрів України
 від 13.12.2017 р. № 903-р « Про затвердження плану заходів на 2017- 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

- Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  № 87 від 21.02.2018 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 688 від 24.07.2019 р., № 898 від 30.09.2020 р.;
Типова  освітня програма , розроблена під керівництвом Р,Б, Шияна;

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

 

 

лист МОНУ від 22.09.2021 р. № 1/9- 482 « Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році » ;
- наказ МОН України від 20.08.2018 № 923
 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі»;
-  наказ  МОНУ від 13.07.2021 № 813 « Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів  ЗЗСО »;

- наказ МОН України № 1272 від 08.10.2019 р. « Про затвердження типових освітніх програм  для 1-2-х класів закладів загальної середньої  освіти»  ;

- наказ МОН України № 1273 від 08.10.2019 р. « Про затвердження типових освітніх програм  для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти»  ;
- наказ МОНУ від 30.03.2021 р. № 268 « Про деякі питання про переведення учнів на наступний рік навчання »;
- лист МОНУ від 09.08.2021 р. № 1/9-404 « Про переліки навчальної літератури та навчальних посібників  »;
-  наказ МОН України від 13.07.2017 р. № 1021
 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»;
- наказ МОН України від 13.02.2018 р. № 137
 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»;
- наказ МОН України від 23.03.2018 № 283
 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»;
-
наказ МОН України  від 16.04.2018 р. № 367 « Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти »;
-
лист МОН України від 08.05.2018 р. № 1/9-292 «Лист-роз’яснення щодо застосування окремих положень нового порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти »;
- наказ МОНУ від 03.08.2020 № 995 « Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 р.
№ 412 »;

- лист МОН України від 02.04.2018 №1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи»;