Нормативно-правові документи НУШ 2023-2024 н.р.

Нормативно-правова база  НУШ  початкової школи  2023- 2024 н.р.

Закон України «Про освіту» ;

Закон України  «Про  повну загальну середню освіту» ;

- Указ Президента України від 16.03.2022 р. № 143 « Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної  агресії  Російської Федерації проти України »;
- постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. № 711 « Про початок  навчального  року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні » ;
-  Концепція Нової української школи , яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12. 2016 р. № 988-р « Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа » на період до 2029 року »;
 - розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 903-р « Про затвердження плану заходів на 2017- 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

- Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  № 87 від 21.02.2018 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 688 від 24.07.2019 р., № 898 від 30.09.2020 р.;
- Типова  освітня програма , розроблена під керівництвом Р,Б, Шияна;

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

- наказ МОН України від 20.08.2018 № 923 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі»;
-  наказ  МОНУ від 13.07.2021 № 813 « Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів  ЗЗСО »;

- наказ МОНУ від 30.03.2021 р. № 268 « Про деякі питання про переведення учнів на наступний рік навчання »;
-  наказ МОН України від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»;
- наказ МОН України від 13.02.2018 р. № 137 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»;
- наказ МОН України від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»;
- наказ МОН України  від 16.04.2018 р. № 367 « Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти »;
- лист МОН України від 08.05.2018 р. № 1/9-292 «Лист-роз’яснення щодо застосування окремих положень нового порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти »;
- наказ МОНУ від 03.08.2020 № 995 « Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 р. № 412 »;

- лист МОН України від 02.04.2018 №1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи»;

- наказ МОН України від 28.03.2022 р. № 274 « Про деякі питання здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану »;
- лист МОНУ від 19.08.2022 р. № 1/9530- 22 «  Інструктивно- методичні рекомендації 
щодо організації освітнього процесу та  викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 н.р. »;
-
наказ Міністерства освіти і науки України  від 12.08.2022 р.  №743
« Про затвердження типових освітніх програм  для 1-2,3-4-х класів закладів загальної середньої освіти»;
- Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної  середньої ос віти до  наступного класу ,затвердженого наказом МОНУ від 14.07.2015 р. № 762 ( у редакції наказів МОНУ від 08.05.2019 р. № 621, від 01.03.2021 р. № 268),зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 30.07.2015 р. № 924/27369;

- лист МОНУ від 14.08.2023 №1/12038-23 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023-2024 навчальному році»;
- лист КЗВО « ВАБО » Олена ЛЕСІНА, завідувачка  відділу початкової освіти, Наталя ГАЛЬЧЕВСЬКА, методистка  відділу початкової освіти « До серпневих. 2023-2024 навчальний рік: курс на оптимізацію освітнього процесу»;
-  наказ МОНУ від 23.04.2019 р. № 536 «Про затвердження Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України від 22.05.2019 р. № 547/33518 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки 
від 10.02.2021 р.№ 160;

- наказ МОН України від 08.09.2020 р. № 1115 «Деякі питання  організації дистанційного навчання», зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України від 28.09.2020 р. № 941/35224;

- положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти 
( наказ МОНУ від 08.09.2020 р. № 1115);
- Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти ( наказ МОЗ України від 25.09.2022 р. № 2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2020 р.
№ 1111/35394), із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я  від 20.09.2021 р.
№ 1984 , від 01.08.2022 р.№ 1371;
- лист  МОН України від 02.11.2020 р. № 1/9-609 « Щодо організації дистанційного навчання »;
-  Стратегія національно - патріотичного виховання,що затверджена Указом Президента України від 18.05.2019 р. № 286/2019;
- Концепція національно - патріотичного виховання  в системі освіти України , затвердженої наказом МОН України від 06.06.2022 р. № 527;

- лист МОН України від 12.09.2023 № 1/13749 - 23 «  Інструктивно- методині  рекомендації  щодо викладання навчальних предметів   у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році » ( Додаток 1).