Кадровий склад школи

     Станом на 08.01.2020 р. педагогічний колектив  складаєть­ся з досвідчених та висококваліфікованих педагогічних працівників  у кількості 83  ( з них 3 -  у відпустці по догляду за дитиною, 4% , 69 жінок та 14 чоловіків, що складає  83 % та 17 % відповідно).


З них:

Ø основних працівників - 81 ( 98 % );

Ø сумісників - 2 ( 2  %) .

 

 

Розподіл педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою):

Ø вища , базова вища (бакалавр, спеціаліст, магістр ) - 81 ( 98 % );

Ø середня спеціальна – 1( 1 %) ;

Ø загальна середня – 1 ( 1 %).

  

Віковий склад педагогічних працівників НВК

Розподіл за віком

Кількість педагогічних працівників

% від загальної кількості

До 30 років включно

9

11

31- 40 років

14

17

41- 50 років

25

30

51- 60 років

17

20

Понад 60 років

18

22

 

 

 

Розподіл педагогічних працівників за стажем педагогічної роботи:
до 3-х років – 5 ( 6 %) ;

від 4 до 8 років — 8 (10 % );

від 9 до 15 років — 8 ( 10 % );

від 16 до 20 років – 7 ( 8 % ) ;

більше 20 років — 55 ( 66 % ).

 Кваліфікаційний рівень педагогів закладу :
« спеціаліст вищої категорії » -   34 ( 41 % );
«спеціаліст першої категорії» -   23 ( 28 % );
«спеціаліст другої  категорії» -   10 (  12 % );
« спеціаліст, розряд  »  -   16 ( 19 %).

 Мають педагогічні звання:

«вчитель - методист» - 3( 4 %);

«старший вчитель» - 15 ( 18 % ).