Освітні програми, що реалізуються в ліцеї

Освітні програми, що реалізуються в ліцеї

 

Навчальний план ліцею на 2023-2024 навчальний рік складено:

-  для 1-4-х класів - за  Освітньою програмою початкової школи, схваленою педагогічною радою від 31.05.2023 р. протокол № 8, затвердженого наказом  ліцею від 31.05.2023 № 282, ( наказ Міністерства освіти і науки від  12.08.2022  № 743).

-  для 5-11-х класів – за Освітньою програмою базової середньої освіти та профільної освіти для 10-11(12)класів Томашпільського ліцею, схваленою педагогічною радою від 31.05.2023 протокол №8, затвердженого наказом  ліцею від 31.05.2023 № 282 (накази Міністерства освіти і науки  від 19.02 2021 № 235, від 20.04.08р. № 405, додатки №1,10, наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406, додатки  № 6,8).

 

Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні,та ва ріативну складову, у якій передбачено додаткові години на  вивчення предметів,  на предмети та курси за вибором, спецкурси.