Річний звіт про діяльність школи

Річний звіт про роботу НВК в 2018 – 2019 н. р.

1.Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації НВП у навчальному закладі:

1.1.    Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки).
Шановні присутні.
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та
  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778» директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року. 
 Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувався Статутом НВК «Томашпільська ЗОШ І-ІІІступенів - гімназія» (нова редакція) від 2017 року, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. 
Будівля нашої школи збудована та прийнята в експлуатацію у січні 2012 року і розташована на земельній ділянці площею  2,45 га.  Школа має державний акт на цю шкільну ділянку.

Відповідно до рішення Томашпільської селищної ради за школою закріплено території обслуговування смт Томашполя, сіл Пеньківки та Олександрівки. В червні-серпні місяці 2018 року здійснено уточнення списків учнів шкільного віку з 5 до 18 років. До 15 серпня дані списки оформлені згідно вимог. Педагогічними працівниками проведено перепис дітей мікрорайонів867 дітей  шкільного віку з Томашполя, Пеньківки, Олександрівки, Яршівки, Липівки, Ракови, Горишківки та Антонівки приступили до занять. Із них:
в школі І ступеня – 
363 учні; 
в школі ІІ ступеня – 400 
учнів;
в школі ІІІ ступеня – 104 учні.

Середня наповнюваність класів становить
 28 учнів.

У школі укомплектовано 31 клас, що на рівні 2016 року і  проти 30 класів у 2015 р.

 Сформовано на 2018 – 2019 н. р. 4 перших класи з 122 учнями проти 88 учнів у 2018 р.;

3 пятих класи: 32(гімназійний)  – та 2 загальноосвітніх по 30 і 31 учень.

Два профільних 10-х класи.

З кожним роком географія проживання наших учнів розширюється. Крім  мікрорайонів, нашу школу – гімназію для навчання дітей вибрали батьки сіл Ракови, Яршівки, Липівки, Горишківки, Антонівки, Вил.

 Транспортну доступність до школи забезпечуємо чотирма  «Шкільними автобусами» з Пеньківки, Олександрівки, Горишківки, Комаргорода та трьома рейсами орендованого автобуса ПП Шкурака А.М. з Яришівки, мікрорайону Будівельників та Білої. 
1.2.
    Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Враховуючи потреби учнів, кадрові можливості, матеріальну базу школи, перспективу здобуття подальшої освіти випускниками школи учні 10-11-х класів навчаються у 4-х  профільних класах хіміко-біологічного та історичного профілів.

 Учнями  10-х класів вивчається факультатив «Захисти себе від ВІЛ». З даного питання школа є базовою в районі.

На виконання нових державних стандартів початковвої та повної загальної середньої освіти вивчаються «Інформатика» в початковій школі  та «Інформатика» в 5-х кл.

  Для  вивчення інформатики обладнано 3 НКК. На 30 машин. В даних кабінетах є всі умови для використання у навчально-виховному процесі ІКТ (комп’ютери, мультимедійні проектори). 

Постійно удосконалюється забезпечення навчального закладу Інтернетом. Встановлений Wi-Fi. У 2017 році одержали для старшої школи новий НКК 10+1.

 В складі навчально-виховного комплексу «Томашпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» працює з 2012 гімназія. Наповнюваність гімназійних класів з 9 до 5-го наступна: 21- 28 – 17 – 29 – 17 і майбутній клас 32 учні. Для збереження статусу НВК, який можливий лише при наявності гімназійних класів, дирекція вжила ряд реформаторських кроків. В новій редакції Статуту НВК мікрорайон для гімназії не встановлювали. Учні зараховуються до гімназійного класу на підставі заяв батьків без проведення конкурсних випробувань.   Профіль гімназії – гуманітарний (англійська та німецька мови).  Врахували ми побажання батьків щодо зменшення кількості тижневих уроків в гімназійних класах з іноземних мов. До речі побажання батьків співпали з навчальним планом МОН України.

   2018-2019 навчальний рік закінчило 867 учні нашої школи, з них 69 учнів 9-х класів, а востаннє в статусі учнів продзвенів шкільний дзвоник для 48 випускників 11-х класів.

Але свої особливі успіхи у навчанні випускникам 11 –х класів необхідно підтвердити перед  державою на ДПА, яка  розпочалася 23 травня і триватиме по 16 червня.

 Похвальні листи за відмінні успіхи у навчанні одержали 101 учень перевідних класів, в т. ч. 64 – початкова школа або 64% відмінників, 34 – базова або  33,6% відмінників  і  3 або 3%– старша школа.

   Але давайте подивимось у минулий н. рік Тоді на відмінно закінчили 4-ті класи 22 учні, а вийшли відмінниками цього року у 5-х класах лише 12 учнів або 54,5% , тобто кожен 2-й втратив звання відмінника. В зв’язку з цим напрошується висновок: або в початковій школі занижені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, або вчителі не зовсім об’єктивно їх застосовують, або в базовій школі ці критерії надто завищені. Але наслідок від цього один – психологічна травма дитини яка втратила незаслужено одержане звання і байдужість до навчальної діяльності у базовій і старшій школах.Я хотів би,  щоб колеги про це не забували в процесі своєї навчальної роботи.

  Учні нашої школи-гімназії  традиційно беруть активну участь у районних та обласних предметних олімпіадах, різних наукових конкурсах: «З української мови ім.. П.Яцика», з історії, математики, біології

   За підсумками районних предметних олімпіад школа-гімназія зайняла 1 місце. 

 1.3.                  Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

Цього навчального року ми вибрали повністю ліміт на 18 год гурткової роботи.

 Крім традиційних форм з 06.06.2016 року започатковано реалізацію проекту «шкільний мовний табір з денним перебуванням дітей. Як бачимо, ця робота цікава для дітей і заслуговує на дальше поглиблення у 2018 році.

Надзвичайно активно протягом навчального року проходила позакласна робота: екскурсії по району , області  та Україні; предметні тижні, робочі лінійки, тематичні свята класів та школи.  Учні початкової школи побували в музеї сільської родини в селі Липівка, уроки рідного краю в музеї лауреата шевченківської премії художника Наконечного в Клембівці провела учителька Куріленко Алла Григорівна, вчителька Фролова Галина Григорівна з колегами з-авершили курс природознавства відвідуванням учнями парку «Софіївка» в Умані. Активістами культурно-масового життя школи, селища і району з учнів є
1. Шкільне самоврядування:
 президент  учнівського самоврядування Сауляк Анна з 5(9) Г.
2. Активні учасники концертів:
 Зенян Настасія  з 11-Б, Вакалюк Яна, Черих Олена з 10-Б,  Мордан Еліна з 10-А,  учасники фольклорно-етнографічного ансамблю «Вербиченька» та танцювальних колективів Будинку дитячої творчості.
 
3. 24 травня 2017 року з великим успіхом, вперше, в актовому залі школи –гімназії пройшов звітний концерт учнів Томашпільської музичної школи. Майже кожен виступ супроводжувала похвала залу артистам вигуками «Браво».

2.             Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

Разом з трудовим колективом постійно працюю над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у належному стані

За бюджетні кошти одержали новий НКК 10+1, актова зала поповнилася фортепіано, провели косметичний ремонт площадки і сходів парадного входу НВК, завершуються роботи загальною вартістю 2,4 млн. грн..по введенню в експлуатацію приміщення класів по вивченню автомобільної справи На перспективу працюю по плануванню Томашпільською ОТГ коштів на корегування документації по благоустрою підвальних приміщень НВК.
3.
    Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Загальна сума позабюджетних за цей навчальний рік склала – 404851 грн.

Матеріалами залучено 41796 грн:

В т.ч, екранна сітка з обладнанням на майданчик із штучним покриттям, набори м’ячів, аптечки. миючі засоби, бумага та заправка для принтерів, ремонтні матеріали для підготовки НВК до нового навчального року,  тощо.

На харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій -298655 грн. Томашпільської, Пеньківської, Раківської, Олександрівської сільських рад, для 5-9 класів – кошти батьків на суму64400 грн.

4.    Заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
Педагогічний колектив   налічує 71  (з них 2 у відпустці по догляду за дитиною), (58 жінок та 13 чоловіків, що складає 82 % та 18 % відповідно).  З них:

Ø основних працівників — 69 ( 97 % ) ;

Ø сумісників — 2 ( 3 %) .

Ø На даний час педагогічні працівники розподілено за кваліфікаційним рівнем
 так :

Ø Вища освіта – 100%;

Кваліфікаційна категорія

Кількість педагогічних

 

працівників

від загальної кількості

вища

 32 проти 31

45% -44% проти 41 %

І категорія

21 проти 25

29% - 38% проти 39 %

ІІ категорія

4 проти 3

6% -3% проти 4 %

спеціаліст ( розряд)

14 проти 11

20% -15% проти 16 %

 

Мають педагогічне звання «вчитель-методист» - 2 (3%);

«старший вчитель» - 17 проти 13 .

Педагогічними кадрами школа забезпечена повністю.

5.    Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників: 
5.1.
    Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників.
В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування 1-11 класів. За кошти 
державного бюджету всі учні 1-4 -х класів,   дітей пільгових категорій  отримують гаряче харчування,  мають продовжений день в 3 ГПД  учні 1-х класів. За кошти батьків бажаючі учні одержували   комплексний обід ціною 10 грн з 3-х блюд.. Тому відсоток учнів, що отримують гаряче харчування по школі становить  по початковій школі 100%, по основній і старшій – близько 35%. Решта учнів харчувалися буфетно через сусідні з школою заклади торгівлі.

Цього року сприяли не членам профспілки в одержанні додаткової 4-денної відпустки згідно ст.. 9 ЗУ «Про колективні договори і угоди».

5.2 Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює штатна медична сестра яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та  стоматолог від ЦРЛ.. Щорічно на базі поліклініки ЦРЛ діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі  учні розподіляються на основну, підготовчу, спеціальну медичну групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у липні.Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбулися за рахунок  бюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у секретаря школи Жовтан О.М..

  Інвентаризація роботи медпункту обласною  ревізією показала відповідність документації чинному законодавству
5.2.    Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.
Школа намагається повністю дотримуватись державних стандартів санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог. Відповідні служби не фіксували порушень з цих питань.
5.3.
    Надання соціальної підтримки та допомоги дітям- сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.


В цьому навчальному році всі 45 дітей пільгових категорій безкоштовно харчувались у шкільній їдальні. 
5.4.
    Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.
 За рішенням колегії Томашпільської РДА   щосеместру педрада проводила перегляд кандидатур на встановлення стипендій для учнів 9-х та 11-х класів.

   Грамотами і подяками дирекція відмічала систематично за працю і вчителів і учнів на робочих лінійках та урочистостях.

 Надаємо додаткові дні відпочинку за роботу не компенсовану проплатою грішми. 
5.5.
    Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.
 На обліку районному учнів школи немає.

5.6.    Стан дитячого травматизму.

2018 – 2019 н. р. пройшов без важкого травматизму дітей.

Мікротравми були.

Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.
Вивчаючи стан травматизму серед дітей, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.
Залишається проблемою травмування учнів на уроках фізичної культури.

6.    Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.
  Сучасна школа не матиме успіху без підтримки органів батьківського самоврядування : ради школи, батьківського комітету, піклувальної ради. В цьому році їх очолювали відповідно Вигодянський Олег Борисович, Людва Михайло Михайлович та Немировський Сергій Валерійович.

Завдяки  турботі голови обласної ради Олійника А.Д. , голови райдержадміністрації Закорченного Олександра Григоровича, цілеспрямованості начальника відділу освіти Мокрак Любов Василівни завершуються  роботи по введенню в експлуатацію  класів по вивченню автомобільної справи та гаражів  для автобусів.

  Окремо, теплі слова хочу сказати за підтримку школи - гімназії головою Томашпільської ОТГ  Немировським Валерієм Федоровичем. Школа одержала 3 промислові ємкості для збору сміття, надано допомогу матеріалами для ремонту площадки і сходів парадного входу, виділяється вапно для опоряджувальних робіт на подвірї та інші види допомоги.