2017 рік

Підвищення кваліфікації 2017 рік

№ з/п

Прізвище, ім’я, 

по-батькові

Кіль

кість

годин

Категорія курсів

Терміни проходження курсової перепідготовки

Тема випускної роботи

Серія, № свідоцтва

1

Шпикуляк Майя Миколаївна

144

Учителів української 

мови ,літератури

10-12.01,

10-12.07.2017

Уроки літератури рідного краю за творчістю письменників - земляків

ВА02139682/

008700

2

Чоловський Анатолій Іванович

144

Учителів фізичної культури

18-20.01,

12-14.06.2017

Використання інноваційних технологій  на уроках фізичної культури

ВА02139682/

008059

3

Линько Любов Степанівна

144

Вихователів ГПД

20-22.02,

21-23.08.2017

Виховний потенціал ігрових форм роботи на заняттях ГПД

ВА 02139682/

009101

4

Мельничук Надія Андріївна

144

Учителів історії, правознавства, курсів духовно-морального спрямування

20.02- 10.03.2017

Тиждень історії в школі

ВА 02139682/

006490

108

Учителів економіки

18-28.04.2017

Тиждень економіки в школі

ВА 02139682/

007448

5

Клімочко Марина Юріївна

108

Учителів англійської мови

27.03-07.04.2017

Методика використання критичного мислення на уроках англійської мови

ВА 02139682/

007113

6

Загороднюк Людмила Вікторівна

108

Учителів  трудового навчання

10.04-21.04.2017

Використання комп’ютерних програм для створення схем вишивок

ВА 02139682/

007306

144

Учителів етики, християнсь
кої етики

15-17.05,

04-06.12.2017

  Застосування технології на уроках  християнської етики

ВА02139682/

011650

7

Мордан Олена Іванівна

144

Учителів   захисту Вітчизни

10-12.05,
09-11.10.2017

Дія іонізуючого випромінювання на організм людини

ВА 02139682/

010063

144

Учителів біології, географії, екології, природознавства

13.11-01.12.2017

Поняття «компетенція» та «компетентність», їх класифікація та особливості реалізаціїу сучасному навчально- виховному процесі 

ВА 02139682/

011411

8

Задвірна Ніна Яківна

108

Учителів української мови, літератури

15-26.05.2017

Сучасний урок як ефективний шлях до формування навчально- пізнавальних, комунікативно компетентностей учнів 

ВА021329682/

007648

9

Жовтан Лариса Василівна

144

Учителів початкових класів

07-09.06,

20-22.12.2017

Сучасне навчальне заняття у початковій школі

ВА02139682/

011772

10

Вигодянський Михайло Олександрович

108

Учителів трудового навчання

28.08-08.09.2017

Технологія виготовлення кухонної дошки

ВА 02139682/

009243

11

Корольова Анна Сергіївна

108

Педагогів- організатор
рів

11-22.09.2017

Теоретичні аспекти проблеми здоров’я та виховання здорового способу життя особистості

ВА 02139682/

006914

12

Батрин Леоніда Юріївна

108

Учителів математики

09 - 20.10.2017

Впровадження ІКТ на уроках математики

ВА 02139682/

010342

13

Шкурак Євген Юрійович

108

Учителів фізичної культури

11 - 22.12.2017

Особливості розвитку координації рухів у дітей молодших класів

ВА02139682/

012138

14

Бурячок Наталія Сергіївна

144

Вихователів ГПД

20.02-23.08.2017

Особливості соціально - психологічної адаптації молодшого школяра

ВА02139682/

009100

15

Данілова Тетяна Володимирівна

36

Школа інтерактивного навчання освітян області

 

Неформальна та інформальна освіта як необхідна умова професійного зростання педагога

Сертифікат 03.04.2017 

№ 271

16

Сваток Вікторія Сергіївна

36

Школа інтерактивного навчання освітян області 

 

Неформальна та інформальна освіта як необхідна умова професійного зростання педагога

Сертифікат від03.04.2017 № 271